Jak se značí odolnost proti vniknutí prachu a vody?

Písmena IP (doslovný překlad „Ingress Protection“ – stupeň krytí) značí odolnost zařízení proti průniku prachových částic a vody. Jsou vždy následována dvěma číslicemi.

První ze dvou číslic ukazuje na stupeň ochrany proti prachu (pevným částicím) a druhá udává ochranu proti průniku tekutin (kapalin). Odolnost proti prachovým částicím je měřena na šestistupňové škále, proti kapalinám je tato škála devíti úrovňová. Čím jsou čísla vyšší, tím větší odolnost zařízení mají. Nejvyšší možná hodnota je IP69.

IP kód je definován v normě IEC 529, převzaté jako EN 60529 a dále jako ČSN EN 60529.

Stupeň krytí proti průniku prachových částic

Stupeň ochrany před:

Nebezpečným dotykem částic

Vniknutím cizích předmětů

IP 0x

nechráněno

nechráněno

IP 1x

dlaní nebo hřbetem ruky

velkých, o průměru 50mm a více

IP 2x

prstem

malých, o průměru 12,5mm a více

IP 3x

nástrojem (>2,5 mm)

drobných, o průměru 2,5mm a více

IP 4x

nástrojem, drátem (>1 mm)

velmi drobných, o průměru 1mm a více

IP 5x

jakoukoliv pomůckou

prachu částečně

IP 6x

jakoukoliv pomůckou

prachu zcela

 

Stupně krytí proti vniknutí kapaliny (vody)

Stupeň

vniknutím vody (specifikace IPX)

IP x0

nechráněno

IP x1

chráněno proti svisle padající vodě (déšť cca 1+0,5 mm za minutu v průběhu 10 minut)

IP x2

chráněno proti padající vodě, ve sklonu 15 stupňů.  (déšť cca3+0,5 mm za minutu )

IP x3

chráněno proti vodní tříšti, kropení, dešti, v úhlu 60 stupňů, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu 5 minut.

IP x4

chráněno proti stříkající vodě ze všech stran.

IP x5

chráněno proti tryskající vodě ze všech stran.

IP x6

chráněno proti intenzivnímu proudu, tryskající, vlnobití ze všech stran.

IP x7

chráněno proti dočasnému ponoření do vody, do hloubky 15 cm – 1m po dobu 30 min.

IP x8

chráněno proti trvalému potopení do vody delší než 30 min. Za podmínek specifikovaných výrobcem zařízení.

IP x9

Chráněno proti tlakové vodě