Reklamační řád

JAK REKLAMOVAT ČI VRÁTIT ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ ?

Nechce se Vám marnit čas zdlouhavými reklamačními podmínkami? Máme pro Vás souhrn toho, jak to udělat v praxi :) Samozřejmě pokud si chcete Reklamační řád přečíst, je pro Vás připravený a pokračovat můžete níže.

Na začátku je potřeba vyplnit následující formulář. Celý postup reklamace nebo vrácení zboží budete mít pod kontrolou od začátku do konce díky službě Retino. Doufáme, že Vás příjemně překvapí, jak snadno a rychle u nás celou reklamaci nebo vrácení zboží vyřídíte.

REKLAMACE ČI VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Do připraveného pole zadejte email, pod kterým jste zboží objednávali. Zkontrolujte svou emailovou schránku, kam vám přijde odkaz k reklamaci. Dál to půjde jedna dvě!

 

POKUD SE VÁM POLE PRO VLOŽENÍ E-MAILU NEZOBRAZUJE: nejspíš používáte internetový prohlížeč Internet Explorer 8. Moc nás to mrzí, ale v tomto prohlížeči to nepůjde.

Máte několik možností  ⇒ použijte jakýkoli jiný prohlížeč

                                         ⇒ zavolejte na +420 702 025 392.

                                         ⇒ napište na obchod@istorage-cz.com

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Probin s.r.o.

Hartigova 1965/208, 130 00 Praha 3

telefon: +420 702 025 392

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním  listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční  lhůta. Firma se u oprávněných reklamací  uplatněných v záruční době zavazuje  bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění  závady je dle typu produktu realizováno výměnou  produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zařízení
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií příp. fyzické  vady doprovodné dokumentace. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie,  pečeti aj.) se kupující stává oprávněným  licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu. 


Délka záruky

Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může být záruční lhůta delší. 

 

Místo uplatnění reklamace 
 
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě výrobce příslušeného výrobku. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy Probin s.r.o., Hartigova 1965/208, 130 00 Praha 3. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

V případě reklamací nás můžete kontaktovat:
obchod@istorage-cz.com
Telefon: +420 702 025 392
 
Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno poštou.

Neoprávněná reklamace 

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, testování, opravu.

 

V Praze dne 01.03.2021